גירסת הדפסה שלח דף זה לחבר/ה

אישים

מנהל: מנחם רבינוביץ.

עורך ראשי: דוד מלוקין.

גרפיקה: אולג צבטקוב.

כתבים:

מיכאיל בעלצרקופבסקי.

הרב שמעון ברגמן.

יעל ברגמן.

מרינה פשטון.

ג'נה ויטבסקאייה.

לייב שרנו.

כמו"כ משתתפים יהודים מתוך הקהילה.

גירסת הדפסה שלח דף זה לחבר/ה

603000, Russia, Nizhny Novgorod,
str. Gruzinskaya, 5-a
e-mail: sinagoga@evreinn.ru

Tel./Fax: +7 [831] 434-49-07, 434-40-50

 

הרשמה

הרשם לקבלת חדשות בדוא"ל
שלח
 

Copyright © 2019