גירסת הדפסה שלח דף זה לחבר/ה

חדשות

חמישה נימולים ביום אחד בניז'ני
// 06.10.2009

ביום שני י"ז תשרי התקיים בבית הכנסת בניז'ני נובגורוד מעמד מרגש של ברית לתינוק בן שמונה ימים.

כמו-כן התקיימו בריתות לשלושה צעירים ממועדון צעירים של הקהילה וליהודי מבוגר, המוהל היה הרב שייע שפיט מארגון "ברית יוסף יצחק" שהגיע במיוחד ממוסקבה.

לאחר הבריתות התיישבו כולם לסעודת מצווה בסוכת האחווה של בית הכנסת.

בסנדקאות לתינוק כובד הרב מנחם רבינוביץ, והתינוק נקרא: "יעקב זעליג" על שם שתי הסבים, והשאר בחרו את השמות: עקיבא, רון, ראובן, דוד.

8.1Kb 7.3Kb 7.4Kb
6.3Kb 6.5Kb 6.6Kb
7.2Kb 6.7Kb 5.5Kb
4.9Kb 5.8Kb 4.9Kb
6.1Kb

גירסת הדפסה שלח דף זה לחבר/ה

603000, Russia, Nizhny Novgorod,
str. Gruzinskaya, 5-a
e-mail: sinagoga@evreinn.ru

Tel./Fax: +7 [831] 434-49-07, 434-40-50

 

הרשמה

הרשם לקבלת חדשות בדוא"ל
שלח
 

Copyright © 2019